Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Číslo
7/2019
Schválené
15. apríla 2019