Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 (zrušené) o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina

Číslo
7/2017
Schválené
24. apríla 2017