Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o zriadení Materskej školy, Zádubnie 196, rozpočtovej organizácie, Výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, Žilina, ako súčasť Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina

Číslo
7/2014
Schválené
19. mája 2014