Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 (zrušené) ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania sociálnej služby v jedálni a výška úhrady za stravný lístok v jedálni

Číslo
7/2011
Schválené
27. júna 2011