Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 (zrušené) o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Číslo
7/2009
Schválené
29. júna 2009