Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008 (zrušené) o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Číslo
7/2008
Schválené
11. augusta 2008