Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2003 (zrušené) ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 12/1992 doplnené uznesením č. 9/1994 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta

Číslo
7/2003
Schválené
23. októbra 2003