Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2001 (zrušené) NARIADENIE, ktorým sa mení a doplna § 9a nariadenia č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina

Číslo
7/2001
Schválené
18. júna 2001