Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1995 ktorým sa mení nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Číslo
7/1995
Schválené
14. septembra 1995