Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1994 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 3/1993 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

Číslo
7/1994
Schválené
14. septembra 1994