Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018 o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, ako súčasti ZŠ s MŠ, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, ako súčasti ZŠ s MŠ, Do Stošky 8, Žilina a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčasti ZŠ s MŠ, Do Stošky 8, Žilina

Číslo
6/2018
Schválené
23. apríla 2018