Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o zrušení Základnej školy s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
6/2014
Schválené
19. mája 2014