Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 (zrušené) o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Číslo
6/2009
Schválené
29. júna 2009