Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2005 (zrušené) o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina

Číslo
6/2005
Schválené
12. decembra 2005