Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2003 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2/1991 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta

Číslo
6/2003
Schválené
23. októbra 2003