Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2001 (zrušené) Trhový poriadok – O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na mieste KRYTÁ TRŽNICA „SMER“ – ARON, s.r.o.

Číslo
6/2001
Schválené
18. júna 2001