Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1999 (zrušené) TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh v interiérových priestoroch Domu odborov, Ľ. Štúra č. l. Žilina

Číslo
6/1999
Schválené
20. mája 1999