Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1998 (zrušené) ktorým určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Žilina

Číslo
6/1998
Schválené
3. septembra 1998