Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1994 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 2/1991 o parkovanía státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta

Číslo
6/1994
Schválené
16. júna 1994