Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1992 (zrušené) mesta Žiliny o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny

Číslo
6/1992
Schválené
29. júla 1992