Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1991 (zrušené) o organizovaní verejných búrz na území mesta v zmysle zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode, v znení zákona č. 108/1988 Zb.

Číslo
6/1991
Schválené
15. júla 1991