Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Číslo
5/2017
Schválené
24. apríla 2017