Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
5/2016
Schválené
15. februára 2016