Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 (zrušené) ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Číslo
5/2012
Schválené
16. apríla 2012