Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 (zrušené) ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada donášky stravy

Číslo
5/2009
Schválené
27. apríla 2009