Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2005 (zrušené) o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina

Číslo
5/2005
Schválené
12. decembra 2005