Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2001 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2,3,4/1999 T r h o v ý p o r i a d o k o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Číslo
5/2001
Schválené
18. júna 2001