Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1999 (zrušené) Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste „Nové trhovisko – Richter“

Číslo
5/1999
Schválené
20. mája 1999