Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1998 Zmenu nariadenie mesta Žilina č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Číslo
5/1998
Schválené
6. augusta 1998