Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1996 ktorým sa vydávajú rámcové zásady pre prideľovanie mestských bytov obyvateľom pre blok B5 Žilina – Hájik

Číslo
5/1996
Schválené
13. júna 1996