Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1995 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina

Číslo
5/1995
Schválené
6. júla 1995