Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1994 (zrušené) ktorým sa dopĺňa čl. IV. nariadenia č. 12/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta v znení zmien a doplnkov

Číslo
5/1994
Schválené
29. apríla 1994