Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1993 (zrušené) o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

Číslo
5/1993
Schválené
17. júla 1993