Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1992 o usmerňovaní mzdových prostriedkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina

Číslo
5/1992
Schválené
22. februára 1992