Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1991 (zrušené) ktorým sa dopĺňa nariadenie Mestského národného výboru v Žiline zo dňa 22. 5.1990 č. 17/90, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Žiliny

Číslo
5/1991
Schválené
15. júla 1991