Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina

Číslo
5/2021
Schválené
27. apríla 2021
Vyhlásené
5. mája 2021
Účinnosť od
20. mája 2021