Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 (zrušené), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Číslo
4/2018
Schválené
23. apríla 2018