Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov mesta Žilina

Číslo
4/2015
Schválené
9. marca 2015