Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1996 o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina

Číslo
4/2009
Schválené
27. apríla 2009