Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2001 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 9/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Číslo
4/2001
Schválené
18. júna 2001