Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2000 Zrušenie nariadenia č. 4/1991 k zamedzeniu nepovoleného predaja a inej činnosti na území mesta

Číslo
4/2000
Schválené
14. septembra 2000