Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1999 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Trhovisko III – E.L.C.

Číslo
4/1999
Schválené
20. mája 1999