Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1994 ktorým sa mení nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Číslo
4/1994
Schválené
29. apríla 1994