Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1992 (zrušené) o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

Číslo
4/1992
Schválené
22. februára 1992