Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do zoznamu pamätihodností mesta Žilina

Číslo
3/2021
Schválené
25. februára 2021
Účinnosť od
17. marca 2021