Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
3/2017
Schválené
24. apríla 2017