Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2006 (zrušené) Zmena všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina č.6/2005

Číslo
3/2006
Schválené
20. februára 2006