Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2000 (zrušené) ktorým sa dopĺňa článok 2 nariadenia č.6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina

Číslo
3/2000
Schválené
13. apríla 2000