Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1999 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Trhovisko II – S.H.D.T.

Číslo
3/1999
Schválené
20. mája 1999