Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1997 (zrušené) Zmenu VZN Mesta Žiliny č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žiliny v znení Doplnenia a zmeny tohto nariadenia č. 9/1993

Číslo
3/1997
Schválené
19. júna 1997